Curriculum

JAAR 1

Module 1: Introductie
We nemen u mee op een reis langs alle vakgebieden die de klinische PNI met elkaar verbindt en laten u zien waar deze wetenschappelijke kennis vandaan komt.

 

Module 2: Evolutionaire geneeskunde
U leert meer over de evolutionaire drukfactoren die ons mens hebben gemaakt en ziet hoe evolutionaire biologie de kracht van de huidige psychiatrische en geneeskundige interventies kan vergroten.

 

Module 3: Neuro-endocrinologie
U maakt kennis met effectieve natuurlijke interventies waarmee u de homeostase na acute of chronische stress weer kunt herstellen.

 

Module 4: Immuunsysteem
Het wordt duidelijk dat het immuunsysteem een niet te onderschatten invloed heeft binnen ons lichaam en dat we gezondheid en ziekte daar nooit los van kunnen zien.

 

Module 5: Wondheling, pijn, resoleomics
U leert welke natuurlijke interventies helpen bij verwondingen, maar ook dat het lichaam beschikt over een evolutionair mechanisme om dit zélf op te lossen: resoleomics.

 

Module 6: Organen (botten, lever, pancreas)
De interne organen van de mens hebben samen een lange evolutie doorgemaakt. We bespreken in dit verband de wederzijdse verbindingen met andere organen, de hersenen en het immuunsysteem en welke consequenties dit heeft voor de behandeling.

 

JAAR 2

Module 7: Integratie jaar 1
Na een eerste jaar van kennisvergaring, bent u gevorderd genoegom de opgedane kennis en vaardigheden een plek te gevenbinnen een diagnostisch proces dat de dieperliggende oorzakenvan gezondheid en ziekte blootlegt.

 

Module 8: Diagnostiek 1
U leert hoe je een kPNI-anamnese afneemt en wat de rol is vande vijf metamodellen. Ook psychologische gesprekstechniekenkomen aan bod. Daarnaast behandelen we klinisch-chemischonderzoek binnen de kPNI-diagnose.

 

Module 9: Diagnostiek 2
Een voortzetting van diagnostiek 1.

 

Module 10: Beweging
Het zittende leven en een tekort aan lichaamsbeweging zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische ziektebeelden. Veel van deze hedendaagse aandoeningen kunnen worden voorkomen of genezen met voeding en beweging.

 

Module 11: Organen (hart- en bloedvaten)
We verkennen samen de verbindingen tussen het hart- envaatstelsel, de longen en de nieren en hun interacties met andere organen, de hersenen, het immuunsysteem en de stofwisseling.

 

Module 12: Kind, man, vrouw, ouderen
U leert de universele principes van kPNI - zoals werkingsmechanismen en metamodellen - vertalen naar een behandeling op maat voor kinderen, mannen, vrouwen en ouderen.

 

JAAR 3

Module 13: Integratie jaar 2
Met de kennis die u hebt opgebouwd, kunnen we nu immunologie, neurologie en psychologie integreren binnen de samenleving als geheel.

 

Module 14: Psyche 1
U bestudeert de invloed van de psyche op het algemeen functioneren van de mens en andersom. U leert psychologische kPNI-interventies, zoals deep learning, aan te wenden voor sturing van het gedrag.

 

Module 15: Psyche 2
Een voortzetting van Psyche 1. Na deze twee modules bent u goed voorbereid om effectief en verantwoord om te gaan met de emotionele kant van de mens.

 

Module 16: Lifestyle
We kijken samen naar de rol die preventieve en curatieve lifestyle-geneeskunde kunnen spelen binnen de huidige gezondheidszorg.

 

Module 17: Sport
In deze module leert u (top)sporters effectief begeleiden op het gebied van blessurebehandeling en -preventie, prestatieverbetering en stresstolerantie.

 

Module 18: Integratie jaren 1, 2 en 3
We integreren alle kennis en vaardigheden die u de afgelopen drie jaar hebt geleerd tot één overkoepelende visie opgezondheid.

 

Lees hier uitgebreide informatie over het curriculum van de kPNI-opleiding 2018