Praktische informatie

Vooropleiding

Een (para)medische HBO-opleiding of een afgeronde cursus medische basiskennis én een opleiding tot orthomoleculair therapeut.

 

Doelgroep

(Para)medische gezondheidsprofessionals, zoals orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundig therapeuten, artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, sporttherapeuten, (sport)diëtisten, verloskundigen en verpleegkundigen.

 

Accreditatie

Accreditatie aanvraag loopt bij de beroepsverenigingen KTNO en VNT.

 

MBOG: leden krijgen per jaar 12 orthomoleculaire en 12 algemeen medische punten.
NWP - toelating nieuwe leden: studenten die deze opleiding met een diploma hebben afgesloten kunnen, mits zij voldoen aan de toelatingseis van een erkende Westers Medische Basisopleiding van min. 40 ECT’s, lid worden van de NWP. Zij komen dan in aanmerking voor de licentie Natuurgeneeskunde. 

NWP - bijscholing bestaande leden: 3 punten per dag voor de licentie Natuurgeneeskunde of 1,5 punt per dag licentie Natuurgeneeskunde en 1,5 punt per dag licentie Westers-Medisch. 

NVKH: leden die deze opleiding volgen mogen, na vertoon van een deelnamecertificaat, 4 dagen nascholing per jaar opgeven.

BBOW-APSO: gelijk aan aantal contacturen.

 

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 jaar, waarbij elk lesjaar bestaat uit 6 modules van 3 dagen. In totaal bestaat de opleiding dus uit 18 modules en 54 dagen.

 

Studiebelasting

153 uur per lesjaar, waarvan 126 contacturen per studiejaar. In totaal omvat de studiebelasting van de opleiding 459 uur, waarvan 378 contacturen. De overige zelfstudie-uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt digitaal aangeboden.

 

Deelnamecertificaat

Indien men bij minimaal 80% van een leerjaar aanwezig is geweest, ontvangt men daarvoor een deelnamecertificaat.

 

Examen en diploma

In module 1 van jaar 2 en in module 1 van jaar 3 wordt er een schriftelijk examen (multiple choice) afgenomen. Na afloop van jaar 3 wordt het laatste schriftelijke examen afgenomen en wordt afgesloten met een mondeling examen. Tijdens dit examen wordt door middel van het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan de totale lesstof behandeld. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel ‘Therapeut in de klinische psycho-neuro-immunologie’ worden gevoerd.

 

Lestijden

Van 9.00 tot 17.30 uur.

 

Prijs en inschrijven

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: inschrijven volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.


Optie 2: inschrijven per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).


Prijs 2018: € 3440,- (vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal).

 

Brochure

Download hier de brochure