Curriculum

 

Module 1: Evolutionaire geneeskunde
U leert meer over de evolutionaire drukfactoren die ons mens hebben gemaakt en ziet hoe evolutionaire biologie de kracht van de huidige psychiatrische en geneeskundige interventies kan vergroten.

 

Module 2: Neurodegeneratie
U gaat dieper in op de kPNI-interventies bij neurologische aandoeningen zoals alzheimer, parkinson, schizofrenie, autisme en ADHD. U leert hoe de neurologie verbonden is met de rest van het lichaam en hoe u daarmee omgaat vanuit de praktijk.

 

Module 3: Psyche
U bestudeert de invloed van de psyche op het algemeen functioneren van de mens en andersom. U leert psychologische kPNI-interventies, zoals deep learning, aan te wenden voor sturing van het gedrag.

 

Module 4: Lifestyle
We kijken naar de rol die preventieve en curatieve lifestyle-geneeskunde kunnen spelen binnen de huidige gezondheidszorg.

 

Module 5: (Top)Sport
In deze module leert u (top)sporters effectief begeleiden op het gebied van blessurebehandeling en -preventie, prestatieverbetering en stresstolerantie.

 

Module 6: Integratie
We integreren alle kennis en vaardigheden tot één overkoepelende visie op gezondheid.