FAQ

Doelgroep: nieuwe studenten


Waarom is de opleiding verbeterd?
Daar was vraag naar vanuit de praktijk. De ontwikkeling van klinische PNI als metadiscipline is enorm. De opleiding verdient het uitgebreid te worden naar een driejarige wetenschappelijke, professionele en persoonlijke ontdekkingsreis.


Wat is er veranderd aan de opleiding?
Er zijn enkele modules toegevoegd. Hierdoor is er meer aandacht voor de praktische aspecten van kPNI, en psychologie, lichaamsbeweging, lifestyle en evolutionaire geneeskunde. Ook gaan we dieper in op een thema dat steeds belangrijker wordt: neurodegeneratie. Verder zijn er drie integratiemomenten met betrekking tot nieuwe kennis. Bovendien is de volgorde van de onderwerpen veranderd. Daardoor kent de opleiding nu een betere structuur, met goed doordachte lesdagen en een heldere lijn door de gehele opleiding. Ook zijn er extra toets momenten ingebracht.


Schrijf ik me in per jaar of direct voor drie jaar tegelijk?

Inschrijven per jaar is mogelijk, maar het is een driejarige opleiding. Dus ons advies is om de jaren achtereen te volgen en niet te lang te wachten met inschrijven voor het volgende jaar. 


Indien ik niet eerder het mondeling examen heb gedaan, kan dit dan alsnog?
Op de website staan de examendata, dus daar kun je je voor opgeven. Maar het hangt ook af van hoe lang geleden je de opleiding hebt gedaan. Voor meer informatie kun je bellen met Natura Foundation.


Verandert er iets aan het examen?
Aan de driejarige opleiding worden drie schriftelijke toetsen toegevoegd. Aan het einde van het derde jaar vindt het praktisch eindexamen plaats.


Welke beroepsverenigingen accrediteren de opleiding?
Dit vind je terug op de website bij praktische informatie.

 

Welke vooropleiding wordt er gevraagd en/of geëist?
Dit vind je terug op de website bij praktische informatie.


Doelgroep: de huidige studenten in PNI  jaar 1 en jaar 2


Wordt mijn curriculum niet verbeterd?
De tweejarige opleiding is qua inhoud en didactiek al up-to-date.


Maak ik de tweejarige af volgens het lopende traject?
Ja. Je rondt jaar twee af met een examen en daarna ben je vrij om het extra jaar ‘kPNI Plus’ te volgen. Dit jaar vult je kennis aan tot die van de driejarige opleiding.


Hoe maak ik mijn opleiding af?
We bieden de mogelijkheid om een extra jaar ‘kPNI Plus’ te volgen. Dit jaar vult je kennis aan tot die van de driejarige opleiding.


Is het volgen van het extra jaar verplicht? 
Nee. Dit kan je doen als je daarvoor interesse hebt. Het is geheel vrijwillig.


Volgt er weer een examen na kPNI Plus? 
Nee. Het doel van het extra jaar is kennis aanvullen tot die van de driejarige opleiding. Je krijgt een deelnamecertificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.


Hoe vaak wordt dit extra jaar georganiseerd?
Dit is nog niet bekend en hangt mede af van interesse. Onder voorbehoud willen we hem de komende twee jaar minimaal twee keer aanbieden. Na een bepaalde periode stoppen we met het aanbieden van het extra jaar ‘kPNI Plus’. Indien je interesse hebt, is ons advies om niet te lang te wachten met inschrijven.

 

Doelgroep: Oud-studenten die in het verleden jaar 1 en 2 hebben afgerond


Kan ik de ‘kPNI Plus’ volgen?
Ja, wanneer je daarin geïnteresseerd bent. 


Moet ik opnieuw examen doen?
Nee, je krijgt een deelnamecertificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.


Doelgroep: oud-cursisten die PNI jaar 1 in het verleden hebben afgerond, maar nooit PNI jaar 2 hebben gedaan


Wordt er nog een jaar 2 van de tweejarige opleiding georganiseerd?
Op de website kun je zien wanneer er nog een keer een PNI-2 ‘oude stijl’ wordt georganiseerd. Hier kun je je dan voor aanmelden en, bij interesse, daarna ‘kPNI Plus’ doen. Is het alweer een tijd geleden dat je jaar 1 hebt gedaan? Dan adviseren we je om opnieuw te starten met jaar 1 van de driejarige opleiding. 


Doelgroep: de huidige en oude studenten PNI-1 en PNI-2

Is het mogelijk om modules te herhalen of nieuwe modules te volgen als onderdeel van het curriculum?

 Natuurlijk kan dat, maar alleen als er plek is. Nieuwe studenten gaan voor. Uiterlijk één week van tevoren hoor je of er plek is. Men kan overigens alleen per module van drie dagen herhalen, geen losse dag.

 

Kan ik ook een heel jaar herhalen?Ja, maar zie boven voor de voorwaarden.
Wat kost het om een module te herhalen? De prijs voor een losse module à 3 dagen is de (dan geldende) totaalprijs van één jaar gedeeld door 6 modules.