FAQ

Doelgroep: nieuwe studenten

Is het mogelijk om gebruik te maken van de KMO portefeuille?
Momenteel is het niet mogelijk om gebruik te maken van de KMO portefeuille bij het onderwijsaanbod van Natura Foundation. Hoewel we er geen zekerheid over kunnen geven, verwachten we wel dat dit in de toekomst weer mogelijk wordt. Wanneer u nu gebruik wil maken van de KMO portefeuille bij het volgen van een opleiding Orthomoleculaire Therapie of kPNI, verwijzen we u door naar onze lokale partner in België, KPNI Belgium (http://www.kpnibelgium.com). 


Waarom is de opleiding verbeterd?

Daar was vraag naar vanuit de praktijk. De ontwikkeling van klinische PNI als metadiscipline is enorm. De opleiding verdient het uitgebreid te worden naar een driejarige wetenschappelijke, professionele en persoonlijke ontdekkingsreis.


Wat is er veranderd aan de opleiding?
Er zijn enkele modules toegevoegd. Hierdoor is er meer aandacht voor de praktische aspecten van kPNI, en psychologie, lichaamsbeweging, lifestyle en evolutionaire geneeskunde. Ook gaan we dieper in op een thema dat steeds belangrijker wordt: neurodegeneratie. Verder zijn er drie integratiemomenten met betrekking tot nieuwe kennis. Bovendien is de volgorde van de onderwerpen veranderd. Daardoor kent de opleiding nu een betere structuur, met goed doordachte lesdagen en een heldere lijn door de gehele opleiding. Ook zijn er extra toets momenten ingebracht.


Schrijf ik me in per jaar of direct voor drie jaar tegelijk?

Inschrijven per jaar is mogelijk, maar het is een driejarige opleiding. Dus ons advies is om de jaren achtereen te volgen en niet te lang te wachten met inschrijven voor het volgende jaar. 


Indien ik niet eerder het mondeling examen heb gedaan, kan dit dan alsnog?
Op de website staan de examendata, dus daar kunt u zich voor opgeven. Maar het hangt ook af van hoe lang geleden u de opleiding hebt gedaan. Voor meer informatie kunt u bellen met Natura Foundation.


Verandert er iets aan het examen?
Aan de driejarige opleiding worden drie schriftelijke toetsen toegevoegd. Aan het einde van het derde jaar vindt het praktisch eindexamen plaats.


Welke beroepsverenigingen accrediteren de opleiding?
Dit vindt u terug op de website bij praktische informatie.

 

Welke vooropleiding wordt er gevraagd en/of geëist?
Dit vindt u terug op de website bij praktische informatie.


Doelgroep: de huidige studenten in PNI  jaar 1 en jaar 2


Wordt mijn curriculum niet verbeterd?
De tweejarige opleiding is qua inhoud en didactiek al up-to-date.


Maak ik de tweejarige af volgens het lopende traject?
Ja. U rondt jaar twee af met een examen en daarna bent u vrij om het extra jaar ‘kPNI Plus’ te volgen. Dit jaar vult u kennis aan tot die van de driejarige opleiding.


Hoe maak ik mijn opleiding af?
We bieden de mogelijkheid om een extra jaar ‘kPNI Plus’ te volgen. Dit jaar vult u kennis aan tot die van de driejarige opleiding.


Is het volgen van het extra jaar verplicht? 
Nee. Dit kan u doen als u daarvoor interesse hebt. Het is geheel vrijwillig.


Volgt er weer een examen na kPNI Plus? 
Nee. Het doel van het extra jaar is kennis aanvullen tot die van de driejarige opleiding. U krijgt een deelnamecertificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.


Hoe vaak wordt dit extra jaar georganiseerd?
Dit is nog niet bekend en hangt mede af van interesse. Onder voorbehoud willen we hem de komende twee jaar minimaal twee keer aanbieden. Na een bepaalde periode stoppen we met het aanbieden van het extra jaar ‘kPNI Plus’. Indien u interesse hebt, is ons advies om niet te lang te wachten met inschrijven.

 

Doelgroep: Oud-studenten die in het verleden jaar 1 en 2 hebben afgerond


Kan ik de ‘kPNI Plus’ volgen?
Ja, wanneer u daarin geïnteresseerd bent. 


Moet ik opnieuw examen doen?
Nee, u krijgt een deelnamecertificaat bij minimaal 80% aanwezigheid.


Doelgroep: oud-cursisten die PNI jaar 1 in het verleden hebben afgerond, maar nooit PNI jaar 2 hebben gedaan


Wordt er nog een jaar 2 van de tweejarige opleiding georganiseerd?
Op de website kunt u zien wanneer er nog een keer een PNI-2 ‘oude stijl’ wordt georganiseerd. Hier kunt u zich dan voor aanmelden en, bij interesse, daarna ‘kPNI Plus’ doen. Is het alweer een tijd geleden dat u jaar 1 hebt gedaan? Dan adviseren we u om opnieuw te starten met jaar 1 van de driejarige opleiding. 


Doelgroep: de huidige en oude studenten PNI-1 en PNI-2

Is het mogelijk om modules te herhalen of nieuwe modules te volgen als onderdeel van het curriculum?

Natuurlijk kan dat, maar alleen als er plek is. Nieuwe studenten gaan voor. Uiterlijk één week van tevoren hoort u of er plek is. Men kan overigens alleen per module van drie dagen herhalen, geen losse dag.

 

Kan ik ook een heel jaar herhalen?Ja, maar zie boven voor de voorwaarden.
Wat kost het om een module te herhalen? De prijs voor een losse module à 3 dagen is de (dan geldende) totaalprijs van één jaar gedeeld door 6 modules.