Nieuws

Maandag 5 januari 2009

Hoogbejaarden beduidend fitter door suppletie met L-carnitine of acetyl-L-carnitine

Chronische vermoeidheid, een gebrekkig uithoudingsvermogen en verminderde mobiliteit zijn veelvoorkomende klachten van hoogbejaarden. suppletie met acetyl-L-carnitine (ALC) of L-carnitine vermindert significant lichamelijke en mentale vermoeidheid bij ouderen. Twee onlangs gepubliceerde studies tonen dit aan.
Aan de eerste studie deden 96 mannen en vrouwen (71-88 jaar) met chronische vermoeidheidsklachten mee. Gedurende 180 dagen slikten deze mensen twee maal daags 2 gram ALC of placebo. Gebruik van ALC leidde, vergeleken met placebo, tot sterk significante daling van de aanwezigheid en ernst van lichamelijke en mentale vermoeidheid, spierpijn, langdurige vermoeidheid na inspanning en slaapstoornissen. Daarnaast trad significante verbetering op van de functionele en cognitieve status. De proefpersonen waren beduidend fitter en actiever. In de placebogroep traden geen noemenswaardige verbeteringen op vergeleken met de uitgangssituatie [1].
Aan de tweede placebogecontroleerde studie namen 66 honderdjarigen (100-106 jaar) deel; allen werden van de geringste lichamelijke activiteit moe. Dagelijks gebruikten ze 2 gram L-carnitine of placebo gedurende 6 maanden. Deze hoeveelheid carnitine was voldoende voor significante afname van lichamelijke en mentale vermoeidheid en significante verbetering van cognitieve functies, gemeten met MMSE (mini mental state examination). Bovendien zorgde suppletie met carnitine voor significante afname van de totale vetmassa en significante toename van de totale spiermassa [2].
Snel vermoeide spieren, snel uitgeput zijn bij inspanning en spierzwakte zijn signalen van een gebrekkige mitochondriale energieproductie in skeletspieren en hartspierweefsel. Carnitine (of ALC) levert een belangrijke bijdrage aan de mitochondriale energieproductie. Het is essentieel voor de vetzuuroxidatie in mitochondriën omdat carnitine het transport van langeketen-vetzuren langs de binnenste mitochondriale membraan faciliteert en overtollige korte en middellange vetzuurketens uit mitochondriën verwijdert. Bovendien stimuleert carnitine de synthese van acetylcholine en zorgt het voor het op peil houden van (mitochondriale) membraaneiwitten en –fosfolipiden. De endogene synthese van carnitine (en ALC) neemt geleidelijk af bij het ouder worden, waardoor vermoeidheidsklachten toenemen.


Referenties

1. Malaguarnera M, Gargante MP, Cristaldi E, Colonna V, Messano M, Koverech A, Neri S, Vacante M, Cammalleri L, Motta M. Acetyl L-carnitine (ALC) treatment in elderly patients with fatigue. Arch Gerontol Geriatr. 2008;46(2):181-90. PUBMED ID: 17658628. DOI-Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2007.03.012
2. Malaguarnera M, Cammalleri L, Gargante MP, Vacante M, Colonna V, Motta M. L-Carnitine treatment reduces severity of physical and mental fatigue and increases cognitive functions in centenarians: a randomized and controlled clinical trial. Am J Clin Nutr. 2007;86(6):1738-44. PUBMED ID: 18065594