Disclaimer interactiedatabase

 

Het combineren van geneesmiddelen met bepaalde voedingsmiddelen, voedingssupplementen en/of kruiden kan risico´s geven en moet altijd onder deskundige medische begeleiding plaatsvinden.

Deze interactiedatabase bevat geen professioneel medisch advies. Deze interactiedatabase is uitsluitend bedoeld om informatie te geven over interacties tussen geneesmiddelen enerzijds en voedingsmiddelen/voedingssupplementen en/of kruiden die zijn onderzocht anderzijds. Als u geen interactie vindt, betekent dit niet dat er geen interactie is, maar kan dit bijvoorbeeld betekenen dat er nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar zijn of dat de interactie nog niet is opgenomen in deze database. De database is niet volledig en wordt wekelijks bijgewerkt.

Niets uit deze database mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur, Loes Sissingh-Blok en van de uitgever Natura Foundation.

Deze database is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden bevat. Noch de auteur persoonlijk, noch Natura Foundation, aanvaarden enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.