Praktische informatie

Vooropleiding

Een (para)medische HBO-opleiding of een afgeronde cursusmedische basiskennis én een opleiding tot orthomoleculair therapeut.

 

Studiebelasting

280 uur per jaar, waarvan 135 contacturen per studiejaar.
In totaal omvat de studiebelasting van de PNI opleiding 560 uur waarvan 270 contacturen. De overige uren worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Lesmateriaal

Tijdens de eerste module van de PNI-opleiding (jaar 1) ontvang je van de Natura Foundation het naslagwerk voor jaren 1 en 2. Het behandelt onderwerpen die regelmatig in de (PNI-)praktijk aan de orde komen. Hierbij is niet dezelfde volgorde aangehouden als de lesmodules. Waar de lessen erop zijn gericht je bekend te maken met het therapeutisch werkveld, gaat het naslagwerk wat dieper in op een aantal specifieke aandoeningen. Zo kun je goed zien hoe de klinische PNI binnen haar context, de gezondheidszorg, functioneert.

Er wordt niet van je verwacht dat je alle kennis uit het naslagwerk uit het hoofd leert – daarvoor is de reikwijdte van de klinische PNI veel te groot. De PNI-opleiding biedt je de kennis waarmee je de onderwerpen in het naslagwerk steeds beter leert begrijpen. Om je hier optimaal bij te helpen, zijn tevens uitgebreide literatuurlijsten opgenomen van relevante naslagwerken. Zo kun je je tijdens de opleiding en daarna op eigen initiatief verder verdiepen in de klinische PNI.

Tevens heb je tijdens de opleiding toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Hier kun je de hand-outs en artikelen downloaden.

Examen

Tijdens dit examen wordt door middel van het afnemen van een anamnese en het opstellen van een behandelplan de totale lesstof van leerjaar 1 en 2 behandeld. Na beëindiging van het praktische deel van dit examen worden mondeling vragen gesteld over de leerstof en de integratie van deze stof in de dagelijkse praktijk. 

Om aan het examen deel te kunnen nemen, dient de student zich middels het inschrijfformulier aan te melden. Het examen zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Op dit examen is het ‘Protocol PNI-2 examen' van toepassing. 


Wanneer de cursist het examen met goed gevolg aflegt, mag de titel ‘Therapeut in de klinische psycho-neuro-immunologie’ gevoerd worden. 

 

Klik hier om in te schrijven

Prijs 

De prijs voor jaar 2 van de tweejarige kPNI-opleiding is in 2018 € 3315 (vrijgesteld van BTW, incl. lunch, koffie/thee en lesmateriaal).

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Lestijden

Van 9.00 uur tot 17.30 uur.