OPLEIDING KLINISCHE PSYCHO-NEURO-IMMUNOLOGIE

In de kPNI-opleiding bestudeert u de communicatie tussen alle lichaamssystemen, waaronder die tussen de hersenen (P), het neuro-endocrinologisch systeem (N) en het immuunsysteem (I). kPNI ziet de mens als ‘superorganisme’; een organisme dat bestaat uit verschillende, met elkaar samenhangende en elkaar beïnvloedende elementen. Als de samenhang tussen deze elementen verstoord raakt, kan ziekte ontstaan. Een effectieve behandeling van ziekte moet daarom rekening houden met alle elementen in dat superorganisme.

kPNI leert u begrijpen hoe processen in het lichaam werken aan de hand van werkingsmechanismen en hoe deze processen elkaar beïnvloeden middels de hiërarchie van prioriteiten tussen lichaamssystemen. U leert waar deze kennis vandaan komt en u leert deze kennis actief toe te passen in de praktijk. Een hulpmiddel daarbij zijn de metamodellen; een denkmiddel dat u samen met de kennis van werkingsmechanismen en hiërarchie van prioriteiten inzicht geeft in oorzaken, patronen, betekenis en onderlinge samenhang van symptomen. U leert oorzaken en symptomen in chronologische volgorde te plaatsen. Zo ontwikkelt u een biografische ‘film’ van een compleet mens en zijn ziekte die gerichte totaaltherapie mogelijk maakt.

De totaaltherapie bestaat uit een combinatie van voedings-, bewegings-, leefstijl-, gedrags- en suppletie-interventies. U leert technieken als deep learning, solution focused brief therapy, acceptance and commitment therapy en reframing toe te passen en therapietrouw te vergroten. Daardoor wordt uw behandeling effectiever en succesvoller.

Inhoudelijke highlights
• De mens als superorganisme
• Evolutionaire grondslag
• Oorzaken, patronen, betekenis en samenhang
• Voedings-, bewegings-, leefstijl-, gedrags-, en suppletie-interventies
• Beperken onnodige ziektelast

Bekijk de opleiding

PROGRAMMA

1

Basis van het kPNI denken

We nemen u mee op een reis langs alle vakgebieden die de klinische PNI met elkaar verbindt en laten u zien waar deze wetenschappelijke kennis vandaan komt.

2

Verbinding van systemen

We leren u de opgedane kennis en vaardigheden een plek te geven binnen een diagnostisch proces dat de dieperliggende oorzaken van gezondheid en ziekte blootlegt.

3

Toepassen van kennis

We laten u zien hoe u immunologie, neuro-endocrinologie en psyche en persoonlijkheid integreert binnen uw praktijk en de samenleving als geheel.

Webinar over de opleiding

In dit webinar vertelt Margo Peinneman u alle in’s en outs over de kPNI opleiding. Het webinar is op dinsdag 14 mei van 19.30 – 20.15 uur.

Tijdens het webinar bespreekt Margo wat u allemaal leert tijdens de kPNI opleiding, voor wie de opleiding bedoeld is en wat u met de opleiding kunt in de praktijk. Tevens bespreekt Margo wat u kunt verwachten aan lesdagen en zelfstudie en door welke beroepsverenigingen de opleiding is geaccrediteerd. 

Inschrijven

"Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel dat ik iets kan betekenen voor mensen."

Jenaida van Wijk
Arts & kPNI therapeut

"Een hele carrière, maar de gezondheidsvragen bleven onbeantwoord."

Jochem Verwest
Orthomoleculair & kPNI therapeut

"Wat ik geweldig vind, is de verandering die ik zie bij de cliënt."

Petronella Ravenshear
kPNI therapeut

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen