Mastercourse Geslachtshormonen: van menarche tot overgang

Onvruchtbaarheid belast op dit moment zo’n 15% van de geslachtsrijpe bevolking in Nederland. Wereldwijd heeft gemiddeld 47% van alle vrouwen last van het premenstrueel syndroom. Ook zwangerschapsklachten komen veel voor, variërend van obstipatie tot zwangerschapsvergiftiging. Zo zijn er nog veel meer problemen waarvan vrouwen tijdens hun reproductieve leeftijd vaak onnodig last hebben. Vanuit de orthomoleculaire praktijk zijn we echter in de ideale positie om deze klachten te helpen voorkomen én behandelen met voeding, beweging en sturing van het gedrag. De mastercourse Geslachtshormonen geeft je meer grip op vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschap, PMS, endometriose, PCOS, myomen, overgangsklachten en postnatale depressie.

 

 

 

 

Voeding, beweging en gedrag hebben een grote invloed op de functie van de geslachtsorganen en de regulerende hypothalamus-assen, waarvan vooral de HPG-as belangrijk is. Voeding bevat een groot aantal actieve substanties die direct of indirect de geslachtshormonen en hun werking zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Opvallend is bijvoorbeeld dat een van de meest effectieve interventies voor amenorrhoea cognitieve gedragstherapie is; dit betekent dat de reproductie organen erg gevoelig zijn voor psycho-emotionele problemen.

 

Wat je leert

Bij deze mastercourse krijg je alle specialistische kennis en vaardigheden aangereikt voor een moderne en hoogstaande orthomoleculaire (PNI-)behandeling bij onder andere vruchtbaarheidsproblemen, menstruatieklachten, postnatale depressie en zwangerschapsklachten. Van al deze onderwerpen leer je de medische achtergrond, visie vanuit de evolutionaire geneeskunde en de verstoorde werkingsmechanisme(n) die daarbij betrokken zijn. Kernpunten zijn een juiste anamnese, scherpe diagnose, onderbouwde behandelingen op basis van orthomoleculaire principes en het effectief begeleiden van jouw cliënt tijdens het behandeltraject.

 

  • Je hebt kennis van de diverse hormoonassen, maar vooral van de HPG-as, de onderliggende hiërarchie en de invloed van hormoonverstorende stoffen
  • Je bent op de hoogte van de oorzaken van (pre)menstruele problemen, vruchtbaarheidsproblemen, endometriose, PCOS en myomen, zowel vanuit de reguliere geneeskunde als orthomoleculaire wetenschap en kunt deze problemen behandelen
  • Je herkent de meest frequent verstoorde werkingsmechanismen bij vruchtbaarheidsproblemen en vertaalt deze naar effectieve orthomoleculaire interventies
  • Je maakt hoogstaande orthomoleculaire behandelplannen op basis van voeding, beweging en suppletie, niet alleen voor behandeling van zwangerschapsklachten maar ook ter ondersteuning van een gezonde zwangerschap
  • Je kent de psycho-emotionele factoren die te maken kunnen hebben met postnatale depressies en vertaalt deze kennis naar een integraal behandelplan
  • Je kunt jouw orthomoleculaire kennis aanwenden voor het  succesvol behandelen van cliënten met overgangsklachten
  • Je begeleidt cliënten op een effectieve manier en maakt hen therapietrouw

Specialisten uit de praktijk

Onze mastercourse “Geslachtshormonen: van menarche tot overgang” is een bijzonder tweedaags programma met ervaren specialisten Barbara Havenith, gynaecoloog, en Margo Peinemann, orthomoleculair PNI-therapeut. Havenith heeft veel kennis van zaken over hormoonstoornissen en hun oorzaken. Samen vertellen ze je wat je vanuit je orthomoleculaire praktijk kunt doen aan vruchtbaarheidsproblemen, PMS, PCOS, overgangsklachten, postnatale depressie en meer.

 

Uitgebreide casuïstiek

We leren je aan de hand van casuïstiek en de nieuwste wetenschappelijke inzichten problemen te identificeren en te vertalen naar een effectief en hoogstaand integraal behandelplan op basis van voeding, fytotherapie, beweging en suppletie. Je kunt er dus van uitgaan dat je niet alleen gedegen kennis opdoet, maar vooral ook leert hoe je dit in de praktijk brengt. 

 

Doelgroep

De mastercourse is speciaal ontwikkeld voor opgeleide orthomoleculaire therapeuten, orthomoleculair werkende artsen en kPNI therapeuten.

 

Accreditatie

Accredidatie is aangevraagd bij de beroepsverenigingen NWP, MBOG, KTNO, BBOW-APSO en VNT.


Duur van de cursus

2 dagen.