Reacties cursisten

''Het is dé opleiding op orthomoleculair gebied en de toekomst van de geneeskunde. De opleiding complementeert de medische studie en is sterk gericht op genezen vanuit de ‘natuurlijke bronnen’, wat tegenwoordig steeds noodzakelijker wordt.''

 

''De opleiding verbindt de mens met zijn omgeving, maakt duidelijker hoe psychische en lichamelijke (orgaan)functies wetmatig samenhangen met de natuur en de keuzes die de mens hierin heeft om te sturen naar eigen gezondheid.''

 

''Hoog niveau, onderbouwd met studies/literatuur, praktijkgericht. Recente ontwikkelingen zijn direct in het materiaal verwerkt!''

 

''Een volstrekt wetenschappelijke benadering, enthousiast gebracht door de docenten, een zeer valide anamnestisch protocol, waarbij je gedwongen wordt tot op cellulair-biochemisch niveau na te denken over je interventie en compleet te integreren met je bestaande werkwijze in de praktijk. PNI heeft voor mij absolute meerwaarde. Het is verslavend om de puzzel van ons inwendige systeem en de interacties met de omgeving te leren begrijpen.''